Διαιτητική Απόφαση (2η ΣΣΕ) Ρύθμισης Αμοιβής Τοπικών και Περιφερειακών Σταθμών 2008-2009

  Η ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (Η 2η Σ.Σ.Ε.) ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΚΑΙ ΤΟ…

Αίτηση μέλους

ΠΡΟΣ: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βόρειας Ελλάδας Σας παρακαλώ να με γράψετε στο Μητρώο των μελών της Ένωσης. Δηλώνω ότι: 1. Είμαι κάτοχος Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος…

Στοιχεία

  ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 32 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54631 etitve@gmail.com  

Κεφάλαιο Γ – Διοίκηση (Άρθρο 11-18)

  Άρθρο 11ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ –ΘΗΤΕΙΑ 1. Η Ένωση διοικείται από εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τον ΠΡΟΕΔΡΟ, τον ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ, τον  ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, τον ΤΑΜΙΑ, τον ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ…