ΕΝΩΣΕΙΣ – ΣΩΜΑΤΕΙΑ

1.  ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Ε.Τ.Ι.Τ.Α.

2.  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ  ΠΟΣΠΕΡΤ

3.  ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ Μ-Θ  Ε.Σ.Η.Ε.Μ-Θ

4.  ΠΑΝΕΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ  Π.Ο.Ε.ΣΥ.

5.  ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  Ε.Σ.Η.Ε.Α

6.  ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ MEDIA

7.  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε

8.  ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ  Ε.ΠΕ.Κ

9.   ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ν.Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ  Σ.Τ.ΤΗΛ.Ν.Ε

9.  ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ   Ε.Τ.Ι.Τ.Κ.

10. ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ Ε.Τ.Ε.Ρ.

 

ΔΗΜΟΣΙΟ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.  ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
2.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΧΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)
3.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
4.  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚ. – Γ. Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
5.  ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ