Κατηγορία: Ανακοινώσεις 2013

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Κεντρικής Μακεδονίας
Φράγκων 14, 54002 Θεσσαλονίκη
2. Κεντρική Υπηρεσία Σ.ΕΠ.Ε, Γραφείο Ειδικών Γραμματέων
Δραγατσανίου 8, 10110 Αθήνα
 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Του συνδικαλιστικού σωματείου “Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος”, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 32 (Ε Κ Θ) και εκπροσωπείται νόμιμα.
KATA

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Σερραϊκά Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης, Επικοινωνίας, Πολιτισμού Α.Ε – ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΕΣ ΝΕ.Σ.Τ Άλφα TV” που εδρεύει στις Σέρρες, οδός Αίνου 13 και εκπροσωπείται νόμιμα.
 

 
Κύριοι
Είμαστε κατά την έννοια του άρθρου 1 και 2 α του ν.1264/1982 επαγγελματική συνδικαλιστική οργάνωση, λειτουργούσα υπό την μορφή σωματείου, που περιλαμβάνει στους κόλπους της, τους κατ’ αποκλειστικό επάγγελμα τεχνικούς τηλεόρασης, που εργάζονται στους διάφορους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Η καθής η καταγγελία εταιρία έχει στην ιδιοκτησία της και εκμεταλλεύεται έναν τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακής εμβέλειας με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ», στον οποίο απασχολούνται ως τεχνικοί τηλεόρασης πολλά από τα μέλη μας.
Το τελευταίο διάστημα, όμως, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας και παρά την υπομονή που επέδειξαν ως προς το ζήτημα αυτό οι εργαζόμενοι, η ανωτέρω εταιρία καθυστερεί να καταβάλει τις δεδουλευμένες αποδοχές. Ήδη δε σήμερα οφείλει στους εργαζόμενους τις δεδουλευμένες αποδοχές Μαίου, Ιουνίου και Ιουλίου 2013, χωρίς να δεσμεύεται για τον χρόνο εξόφλησης αυτών.
Επειδή το ζήτημα αφορά το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού στην εν λόγω εταιρία και συνεπώς υφίσταται θέμα συλλογικού συμφέροντος των εργαζομένων, παρακαλούμε – σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 και 2 περ. α’ και στ’ του ν.3996/2011 – να προβείτε άμεσα σε έλεγχο των ανωτέρω εταιριών αναφορικά με την εμπρόθεσμη καταβολή των αποδοχών, καθώς και με κάθε άλλο θέμα που άπτεται της αρμοδιότητάς σας.
Θεσσαλονίκη, 23 Ιουλίου 2013
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
 
 
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Τα σωματεία και οι ομοσπονδίες των τεχνικών κινηματογράφου και τηλεόρασης σας καλούν ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ στα γραφεία της Ε.Σ.Η.Ε.Α. (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος) την Τετάρτη 21 Μαΐου και ώρα 11:30 με…

ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤA ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΙΤΒΕ νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τη Γενική του Συνέλευση, κατά τη συνεδρίασή του στις 18.3.2014, και η Γενική Συνέλευση του Ενωτικού Συλλόγου Εργαζομένων ΔΕΠΘΕ που διεξήχθη στις…

ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ,,ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΩΝ,,

Η Διοίκηση του Τηλεοπτικού Σταθμού με την επωνυμία ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΩΝ , καθυστερούσε συστηματικά την καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών των τεχνικών τηλεόρασης – μελών μας, παρότι αυτοί συνέχιζαν να προσφέρουν τις…

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

                                                 Θεσσαλονίκη, 11 Οκτωβρίου 2013                                                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Κηρύσσουμε την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013 3ωρη ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ από τις 22.00 έως τις 01.00 της Τρίτης, όλων των τεχνικών…

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                                        Θεσσαλονίκη, 07 Οκτωβρίου 2013 Κηρύσσουμε σήμερα Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2013 4ωρη ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ από τις 21.00 έως τις 01.00 αύριο όλων των τεχνικών που εργάζονται στον τηλεοπτικό σταθμό…

ΝΕΑ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε. ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΟΣ της ΠΟΣΠΕΡΤ και του ΕΚΘ.                                                                                                    Θεσσαλονίκη, 4 Οκτωβρίου 2013     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Συνεχίζει την τακτική της αντιπαράθεσης που επέλεξε εδώ…