Έκταση προστασίας

Αν η οργάνωση έχει ως 200 μέλη προστατεύονται 7 μέλη της διοίκησης

Αν η οργάνωση έχει ως 1000 μέλη προστατεύονται 9 μέλη και

Αν η οργάνωση έχει περισσότερα από 1000 μέλη προστατεύονται 11.

Τη σειρά των μελών που προστατεύονται ορίζει το καταστατικό. Αν το Καταστατικό δεν προβλέπει, προστατεύονται κατά σειρά ο Πρόεδρος, Αναπλ. Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Αναπλ. Γενικός Γραμματέας, Ταμίας και οι λοιποί κατά την τάξη της εκλογής τους. Προστατεύονται ακόμη τα πρώτα 21 ιδρυτικά μέλη της πρώτης υπό σύσταση συνδικαλιστικής οργάνωσης της επιχείρησης-εκμετάλλευσης ή του κλάδου απασχόλησης, εφόσον η επιχείρηση απασχολεί από 80-150 εργαζόμενους, 25 μέλη αν απασχολεί πάνω από 150, 30 μέλη αν απασχολεί πάνω από 300 και 40 μέλη αν απασχολεί πάνω από 500. Σε επιχειρήσεις με εργαζόμενους από 40 μέχρι 80 άτομα προστατεύονται μέχρι 7 ιδρυτικά μέλη κατά την τάξη της υπογραφής της ιδρυτικής πράξης.

Απαγορεύεται η μετάθεση των προστατευόμενων συνδικαλιστών χωρίς τη συγκατάθεση της συνδικαλιστικής οργάνωσης όπου ανήκουν.