Δικαιώματα εργαζομένων στους τόπους εργασίας.

Τα σωματεία δικαιούνται να έχουν πίνακες ανακοινώσεων στους χώρους εργασίας.

Δικαιούνται επίσης να εισπράττουν τις συνδρομές των μελών τους στο χώρο της εργασίας, εκτός χρόνου απασχόλησης.

Οι οργανώσεις κάθε βαθμού έχουν δικαίωμα να διανέμουν τις ανακοινώσεις τους μέσα στο χώρο εργασίας εκτός χρόνου απασχόλησης.

Οι συνελεύσεις της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης μπορούν να γίνονται στον τόπο εργασίας εκτός χρόνου απασχόλησης σε κατάλληλο χώρο που υποχρεούται να διαθέτει ο εργοδότης εφόσον απασχολεί τουλάχιστον 80 εργαζόμενους. Ο εργοδότης μπορεί να παραχωρήσει ή να μισθώσει κατάλληλο χώρο σε ακτίνα μέχρι 1000 μέτρα από τον τόπο εργασίας.

Ο εργοδότης που απασχολεί πάνω από 100 εργαζόμενους υποχρεούται να παραχωρεί στην αντιπροσωπευτικότερη συνδικαλιστική οργάνωση κατάλληλο χώρο για γραφείο στον τόπο εργασίας.

Οι εκπρόσωποι του Δ.Σ. του Σωματείου ή όπου αυτό δεν υπάρχει, του Εργατικού Κέντρου, δικαιούνται να παρευρίσκονται κατά την Επιθεώρηση των οργάνων του Υπουργείου Εργασίας και να υποβάλλουν παρατηρήσεις.

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να συναντιέται τουλάχιστον μια φορά το μήνα με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων.