ΠΡΟΣ: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βόρειας Ελλάδας
Σας παρακαλώ να με γράψετε στο Μητρώο των μελών της Ένωσης.

Δηλώνω ότι:
1. Είμαι κάτοχος Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στην ειδικότητα μου ή διαθέτω όλα τα τυπικά προσόντα που χρειάζονται εργάζομαι σε τηλεοπτικό σταθμό με αυτή την ειδικότητα.
2. Έχω λάβει γνώση των Όρων και των Άρθρων του καταστατικού της Ένωσης.
3. Αναλαμβάνω την υποχρέωση να πιστοποιήσω όλα τα ανωτέρω, όποτε μου ζητηθεί.

 

Password must be at least 7 characters long.
Password must be at least 7 characters long.