Κατηγορία: Σ.Σ.Ε

Διαιτητική Απόφαση (4η ΣΣΕ) Ρύθμισης Αμοιβής Τοπικών και Περιφερειακών Σταθμών 2011-2012

Η ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (Η 4η Σ.Σ.Ε.) ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011 – 12 Download…

Διαιτητική Απόφαση (3η ΣΣΕ) Ρύθμισης Αμοιβής Τοπικών και Περιφερειακών Σταθμών 2010

Η ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (Η 3η Σ.Σ.Ε.) ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010 Download Here

Διαιτητική Απόφαση (2η ΣΣΕ) Ρύθμισης Αμοιβής Τοπικών και Περιφερειακών Σταθμών 2008-2009

Η ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (Η 2η Σ.Σ.Ε.) ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΚΑΙ ΤΟ 2009…