Οι Τεχνικοι του παραρτήματος του MEGA Θεσσαλονίκης συμμετέχουν, στις κυλιόμενες στάσεις εργασίας, που κήρυξε η Ε.Τ.Ι.Τ.Α. και η Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε.

με αίτημα την καταβολή και εξόφληση των δεδουλευμένων.