ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27/04/2016

Αρ. πρωτοκόλλου 2032      

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Ένωσή μας, καλεί τους εργαζόμενους τεχνικούς στο παράρτημα του Mega channel Θεσσαλονίκης,  να συμμετέχουν δυναμικά, στην σημερινή στάση εργασίας που έχει προκηρύξει  η Ε.Τ.Ι.Τ.Α . και η Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε., (από ώρα 18:00 έως ώρα 22:00) με αίτημα την άμεση καταβολή και εξόφληση των δεδουλευμένων καθώς και του επιδόματος Πάσχα. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ