ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΧΥΤΗΡΗ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ   ΚΛΙΚ ΕΔΩ