Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΙΤΒΕ νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τη Γενική του Συνέλευση, κατά τη συνεδρίασή του στις 18.3.2014, και η Γενική Συνέλευση του Ενωτικού Συλλόγου Εργαζομένων ΔΕΠΘΕ που διεξήχθη στις 18.3.2014 αποφάσισαν : α) την κήρυξη μίας 3ωρης στάσης εργασίας όλων των εργαζομένων της ΔΕΠΘΕ, από τις 17:00 έως τις 20:00 την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014 και β) δύο 3ωρων στάσεων εργασίας όλων των εργαζομένων της ΔΕΠΘΕ από τις 09:00 έως τις 12:00 και από τις 17:00 έως τις 20:00 την Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 με αίτημα την άμεση εξόφληση των οφειλομένων στους εργαζόμενους και την στο εξής εμπρόθεσμη και τακτική καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών του προσωπικού.