Όχι. Η ισχύς της ΣΣΕ αρχίζει από την ημέρα κατάθεσης ενός πρωτότυπου της από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της συνδ. οργάνωσης στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας της Νομαρχίας, όπου καταρτίστηκε η ΣΣΕ. Ειδικά όμως, η ΕΓΣΣΕ, οι Κλαδικές και οι Εθνικές Ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ, ισχύουν από την ημέρα κατάθεσης στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας.