Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν, λόγω της εφαρμογής των μέτρων για τον covid19, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας αναβάλλεται για τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2020.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ