Α Ν Α Κ ΟΙ Ν Ω Σ Η

Αφορά τους Συναδέλφους, που εργάζονται στα Μέσα Πανελλαδικής Εμβέλειας.

                                                   Θεσσαλονίκη 5 Αυγούστου 2015

Συνάδελφοι,

μετά απο εξώδικη δήλωση του Σωματείου μας, προσχωρήσαμε στην Διαιτητική Απόφαση Πεντ. 6/2015, η οποία βγήκε στις 30 Ιουνίου του 2015 και αφορούσε αρχικά την ΕΙΤΗΣΕΕ και την ΕΤΙΤΑ.

Απο εδώ και πέρα, αυτή η απόφαση καθωρίζει τα μισθολογικα και θεσμικά μας ζητήματα και όχι οι μονομερείς ενέργειες των εργοδοτών μας.Απ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ