Οι αποδοχές που καταβάλλονται είναι οι συνήθεις, δηλαδή όλα τα χρήματα που θα έπαιρνε ο μισθωτός αν εργαζόταν. Επιπλέον καταβάλλεται επίδομα αδείας (αποδοχές 15 ημερών ).