ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9/11/2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,νόμιμα εξουσιοδοτημένο απο την Γενική του Συνέλευση, ΚΥΡΗΣΣΕΙ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ την ΠΕΜΠΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

και από ώρα 06:00 της Πεμπτης 12/11/2015 έως και ώρα 06:00 της επόμενης μέρας Παρασκευής 13/11 2015, για τους τεχνικούς μέλη της,

συμμετέχοντας στην 24ωρη Γενική Πανελλαδική Απεργία, που προκήρυξαν η ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ.

 

– Όχι στην κατάρτιση ατομικών συμβάσεων που μειώνουν περαιτέρω τις αποδοχές των τεχνικών.

           Να απέχει η εργοδοτική πλευρά  από κάθε πίεση προς τους εργαζόμενους τεχνικούς για την υπογραφή ατομικών συμβάσεων εργασίας που περικόπτουν τις αποδοχές.

        Όχι σε απολύσεις.

        Αποκρούουμε κάθε προσπάθεια αλλαγής του νομικού καθεστώτος απασχόλησης των τεχνικών που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

        Να σταματήσουν επιτέλους, οι συνθήκες μεσαιωνικής απασχόλησης στα περιφερειακά κανάλια.

        Να συμπεριληφθεί στον Νέο Νόμο, διάταξη με την οποία να γίνεται προυπόθεση για αδειοδότηση, η δημιουργία παραρτημάτων στην Βόρεια Ελλάδα, για τους Tηλεοπτικούς Σταθμούς Πανελλαδικής Εμβέλειας.

 

 Προσωπικό ασφαλείας των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων των επιχειρήσεων για την πρόληψη καταστροφών κατά την διάρκεια της απεργίας, όπως ορίζει ο νόμος.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ