Μήνας: Δεκέμβριος 2023

ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση για τις 3/12/2023 αναβάλλεται για τις 16/12/2023, λόγω του ότι πολλοί συνάδελφοι δήλωσαν αδυναμία να παρευρεθούν καθώς και λόγω εξελίξεων με την σύμβαση στην Δημοτική Τηλεόραση…