Η προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση για τις 3/12/2023 αναβάλλεται για τις 16/12/2023, λόγω του ότι πολλοί συνάδελφοι δήλωσαν αδυναμία να παρευρεθούν καθώς και λόγω εξελίξεων με την σύμβαση στην Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης.

Καλούνται τα μέλη της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βόρειας Ελλάδας στην Τακτική Γενική Συνέλευση, το Σάββατο στις 16/12/2023 και ώρα 16:00 στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, (Αριστοτέλους 32) με θέματα :

1. Οικονομικός και Διοικητικός απολογισμός για τον χρόνο που πέρασε.

2. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για απεργιακές κινητοποιήσεις όπου και όταν αυτό αποφασίσει.

3. Ενέργειες για την δημιουργία μητρώου εργαζομένων τεχνικών τηλεόρασης στην γενική γραμματεία τύπου και ενημέρωσης.

4.Συνθήκες εργασίας στα E.N.G,συνεργεία στις εταιρείες παραγωγής που δραστηριοποιούνται στα ιδιωτικά ΜΜΕ αλλά και στην ΕΡΤ.

5. Συνθήκες εργασίας στα O.B VAN.

6. Εκδίκαση Εφέσεων για το TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

Η Γενική Συνέλευση διεξάγεται αρκεί να είναι παρόντα το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών τουλάχιστον μέχρι και τον Δεκέμβριο του τελευταίου χρόνου, όπως και ορίζεται από το καταστατικό τής Ένωσης.

Τα μέλη θεωρούνται οικονομικά τακτοποιημένα με την καταβολή πέντε Ευρώ (5€) ανά μήνα συνδρομής το χρόνο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ