Μήνας: Αύγουστος 2023

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΩΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ3

Η ΕΤΙΤΒΕ στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων στην ΕΡΤ3 για τη διατήρηση του ενημερωτικού χαρακτήρα του καναλιού.Μετά την εφαρμογή τών μονομελών συνεργείων,η κατάργηση του ωριαίου μεσημεριανού δελτίου…