Η ΕΤΙΤΒΕ στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων στην ΕΡΤ3 για τη διατήρηση του ενημερωτικού χαρακτήρα του καναλιού.
Μετά την εφαρμογή τών μονομελών συνεργείων,
η κατάργηση του ωριαίου μεσημεριανού δελτίου και μοναδικού γενικού περιεχομένου του καναλιού πλήττει βίαια τον ενημερωτικό πυρήνα της ΕΡΤ3.

Παράλληλα απαξιώνονται οι εργαζόμενοι με τον δραστικό περιορισμό του ενημερωτικού προγράμματος.

Η ΕΤΙΤΒΕ καλεί τη διοίκηση της ΕΡΤ να ανακαλέσει την απόφαση της που προσβάλει τη Βόρεια Ελλάδα και συνολικά την Περιφέρεια.