Οι γονείς με πλήρη απασχόληση που εργάζονται σε επιχείρηση που απασχολεί τουλάχιστον 50 άτομα, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν μείωση ωραρίου τους κατά μία ώρα με ανάλογη περικοπή των μισθών.