Οι εργαζόμενοι που ο εργοδότης τους απασχολεί σε άλλο τόπο , δικαιούνται , εκτός από τα οδοιπορικά έξοδα και πρόσθετη αποζημίωση είναι σε 1 ημερομίσθιο , ή 1/25 του μισθού για κάθε διανυκτέρευση.

Σε περίπτωση που παρέχεται τροφή και κατοικία καταβάλλεται μόνο η μισή αποζημίωση.

”Εάν στο διάστημα που ο εργαζόμενος βρίσκεται εκτός έδρας, συμπέσουν Κυριακή ή εξαιρετέα αργία και δεν εργαστεί κατά την ημέρα αυτή , δικαιούται μία ημέρα πρόσθετης ανάπαυσης (ρεπό) , επειδή βρίσκεται εκτός έδρας και δεν είναι πλήρως απαλλαγμένος”