ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Το Μητρώο Εργαζομένων που δημιουργεί η ΕΤΙΤΒΕ θα είναι μια βάση δεδομένων από την οποία θα μπορούν να βρίσκουν προσωπικό οι ενδιαφερόμενες εταιρείες παραγωγής από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Για τον λόγο αυτό καλείστε να συμπληρώσετε την ειδική φόρμα που θα βρείτε στο παρακάτω link.
‘Όταν ολοκληρωθεί το μητρώο, θα αναρτηθεί με ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα της Ένωσης, απ’ όπου θα μπορεί μια εταιρεία παραγωγής να επικοινωνεί με τα άτομα, που θα ήθελε να συνεργαστεί.
Το Μητρώο αυτό θα προωθηθεί σε εταιρίες παραγωγής, σε επαγγελματικές ιστοσελίδες και διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες.
– Την φόρμα αυτή μπορούν να την συμπληρώσουν και συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν ατομικές επιχειρήσεις και Δελτία Παροχής Υπηρεσιών.

Προϋπόθεση για τα μη μέλη είναι η εγγραφή στην Ένωση.