Θεσσαλονίκη 19 Απριλίου  2012 Αριθ. Πρωτ. 1588

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

Μετά από το αίτημα της ΕΙΤΗΣΕΕ για συνάντηση η αυριανή 24ωρη απεργία στους Ε.Ε. τηλεοπτικούς σταθμούς αναστέλλεται.  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε    

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ – ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ – ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ