Θεσσαλονίκη 24 Απριλίου  2012 Αριθ. Πρωτ. 1589

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, αφού επικοινωνήσαμε με τον νομικό μας σύμβουλο, ενημερώνουμε ότι οι εργαζόμενοι, έχουν δικαίωμα να αρνηθούν να παράσχουν την εργασία τους σε άλλον εργοδότη (τηλεοπτικό σταθμό).
 Επομένως στο εξής καλούμε τα μέλη μας που εργάζονται στα παραρτήματα Θεσσαλονίκης των Εθνικής Εμβέλειας τηλεοπτικών σταθμών, όταν τους ζητείται να κάνουν ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις, να αποστείλουν οπτικοακουστικό υλικό (ζωντανά ή μαγνητοσκοπημένα) σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό ή να αντιγράψουν κασέτες για άλλο τηλεοπτικό σταθμό να αρνούνται.
Επίσης, καλούμε τους συναδέλφους μας δημοσιογράφους, αν δεν κάνουν το ίδιο (που έχουν απολύτως το δικαίωμα να κάνουν), τουλάχιστον, να μην πιέζουν και να μην απειλούν με αναφορές και απολύσεις τους τεχνικούς για να παραβούν τα καθήκοντά τους.     

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε    

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ – ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ – ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ