6ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΩΝ

Η Διοίκηση του Τηλεοπτικού Σταθμού με την επωνυμία ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΩΝ , καθυστερεί συστηματικά την καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών των τεχνικών τηλεόρασης – μελών μας, παρότι αυτοί συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, τηρώντας με συνέπεια τα συμβατικά τους καθήκοντα.

Αυτή η συστηματική καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση στην προσωπική ζωή των συναδέλφων μας και παρά τι επανειλημμένες οχλήσεις των μελών μας και της Διοίκησης του σωματείου μας, ουδέποτε έως σήμερα ο εν λόγω Τηλεοπτικός Σταθμός έχει δεσμευθεί για τον χρόνο αποπληρωμής των οφειλομένων.

Γι αυτό, η ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,νόμιμα εξουσιοδοτημένη απο την Γενική της Συνέλευση,

ΚΥΡΗΣΣΕΙ 6ΩΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στον Τηλεοπτικο Σταθμο ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/10 και απο ωρα 14.00 και εως ωρα 20.00

 

Προειδοποιούμε ότι σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά των συναδέλφων μας, θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω ακόμα μεγαλύτερη κλιμάκωση των κινητοποιήσεών μας.

Ως προσωπικό ασφαλείας για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την πρόληψη καταστροφών και ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της απεργίας διαθέτουμε έναν τεχνικό.

Η ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ συμπαραστέκεται στον δίκαιο αγώνα των συναδέλφων μας και καλεί την Διεύθυνση του παραπάνω Τηλεοπτικού Σταθμού να εξοφλήσει άμεσα τους συναδέλφους μας και να φροντίσει για την από δω και πέρα στην εμπρόθεσμη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών των συναδέλφων μας, όπως ορίζει ο νόμος.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ