Μήνας: Ιούνιος 2022

Απόλυτη δικαίωση για τους απολυμένους τεχνικούς του TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΙΤΒΕ με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζει την έκδοση δύο αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με τις οποίες ακυρώθηκαν ως καταχρηστικές τις απολύσεις είκοσι δύο (22) τεχνικών και…