Θεσσαλονίκη 30 Ιουλίου 2012                                                  Αριθμ Πρωτ. 1607

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

ΠΡΟΣ: Υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Σίμο Κεδίκογλου

ΘΕΜΑ:  Προτάσεις για τον νόμο αδειοδότησης των Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών

Κύριε Υπουργέ

Σε συνέχεια των προτάσεων που, με υπόμνημα της, σας υπέβαλε η ΠΟΣΠΕΡΤ, θέλουμε να σας επισημάνουμε την ιδιαίτερη σημασία που έχουν για μας τους Βορειοελλαδίτες δύο προτάσεις του υπομνήματος, οι εξής:

  1. Να υποχρεωθούν οι      Εθνικής Εμβέλειας Τηλεοπτικοί Σταθμοί να διατηρούν πλήρως επανδρωμένα      Παραρτήματα στην Β. Ελλάδα και οι Περιφερειακοί Τηλεοπτικοί Σταθμοί να      διατηρούν ελάχιστο αριθμό εργαζομένων.
  1. 2.Να σταματήσουν τα λεγόμενα pull και η δωρεάν παροχή οπτικοακουστικού υλικού από την ΕΡΤ προς τους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς.

Συγκεκριμένα η ανταποδοτικότητα της χρήσης των συχνοτήτων να μην είναι ενοίκιο, να είναι υποχρεωτικές θέσεις εργασίας, ήτοι

  1. Στους όρους αδειοδότησης του Εθνικής Εμβέλειας      Τηλεοπτικού Σταθμού να υπάρχει ρητή διάταξη ότι θα πρέπει να διατηρεί      υποχρεωτικά Παραρτήματα στην Β. Ελλάδα στα οποία θα εργάζεται (με δεδομένο      ότι τα Παραρτήματα αυτά εκτός από την ειδησιογραφία στην Β. Ελλάδα      καλύπτουν και τα Βαλκάνια) τουλάχιστον το 10% του προσωπικού του (η      σημερινή νομοθεσία προβλέπει ελάχιστο αριθμό διακοσίων (200) εργαζομένων σε      κάθε Εθνικής Εμβέλειας Ιδιωτικό Τηλεοπτικό Σταθμό.
  2. Στους      όρους αδειοδότησης του Περιφερειακού Τηλεοπτικού Σταθμού να υπάρχει ρητή      διάταξη ότι θα πρέπει υποχρεωτικά να απασχολεί τριάντα (30) εργαζόμενους αν      είναι ενημερωτικός (σήμερα ο νόμος προβλέπει μόνο 15) και δέκα πέντε (15)      εργαζόμενους αν δεν είναι (σήμερα ο νόμος προβλέπει μόνο 5).

Η σχέση εργασίας των τεχνικών από τους ανωτέρω εργαζόμενους, με τον Τηλεοπτικό Σταθμό να είναι εξαρτημένη εργασία αορίστου χρόνου και να είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ όπως ρητά σήμερα ο νόμος ορίζει (άρθρο δύο (2) παρ. ένα (1) του Ν. 1210/81 και άρθρο σαράντα επτά (47) του Νόμου 1597/86 ΦΕΚ 68 Α’/21.5.86.). Στο ανωτέρω προσωπικό δεν θα προσμετράται το προσωπικό των εταιρειών των καθ οιονδήποτε τρόπο συνδεδεμένων με τον τηλεοπτικό σταθμό.

Για να ανανεωθεί η άδεια του Σταθμού να είναι υποχρεωτική η διατήρηση, τουλάχιστον, του υπάρχοντος, κατά την αδειοδότηση προσωπικού του και μετά την αδειοδότηση.

Κύριε υπουργέ, ένας από τους σοβαρότερους λόγους που οι Εθνικής Εμβέλειας Ιδιωτικοί Τηλεοπτικοί Σταθμοί, το τελευταίο χρονικό διάστημα, προβαίνουν σε αθρόες απολύσεις και σε κλείσιμο των Παραρτημάτων που διατηρούν στην Θεσσαλονίκη (ήδη έβαλαν λουκέτο τα Παραρτήματα Θεσσαλονίκης του STAR και του ALPHA) είναι η δωρεάν παροχή εικόνας και ήχου από την Δημόσια Τηλεόραση, είτε απευθείας (το λεγόμενο «pull») είτε με παραχώρηση της δουλειάς των εργαζομένων της από τα διάφορα ρεπορτάζ που πραγματοποιούν.

Με λίγα λόγια, κύριε Υπουργέ, η δουλειά των εργαζομένων στην Δημόσια τηλεόραση την οποία πληρώνει ο Ελληνικός λαός, παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ σε ιδιώτες Επιχειρηματίες και συντελεί στον περαιτέρω πλουτισμό τους.

Γι αυτό ζητάμε να απαγορευτεί η δωρεάν παροχή οπτικοακουστικού υλικού από την ΕΡΤ προς τους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς, να αφαιρεθούν οι οπτικές ίνες όπου έχουν τοποθετηθεί και να περιοριστούν τα «pull» μόνο στα επίσημα διαγγέλματα του εκάστοτε πρωθυπουργού και του Προέδρου Δημοκρατίας της Χώρας καθώς και να απαγορευτεί και η μεταξύ των Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών ανταλλαγή θεμάτων.

Τέλος ζητάμε να συγκαταλεχθούμε και εμείς οι Τεχνικοί στην ομάδα των οικονομικώς ενισχυμένων, συνδικαλιστικών ενώσεων από το Αγγελιόσημο, να καθορισθεί το ποσοστό που δικαιούμαστε και το ποσό που προκύπτει να κατατίθεται στο Ταμείο της Ενωσής μας.

Επισημαίνουμε ότι όλες προτάσεις πρέπει να έχουν ισχύ για όλα τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, ανεξαρτήτως του τρόπου εκπομπής ή διαύλου λήψης (μέσω Internet streaming ή μέσω ψηφιακής πλατφόρμας πολλαπλής εκπομπής ή μέσω πολυπλεξίας).

Με εκτίμηση

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε