Η Διοίκηση του Τηλεοπτικού Σταθμού με την επωνυμία ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΩΝ , καθυστερούσε συστηματικά την καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών των τεχνικών τηλεόρασης – μελών μας, παρότι αυτοί συνέχιζαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, τηρώντας με συνέπεια τα συμβατικά τους καθήκοντα.
Αυτή η συστηματική καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών δημιουργούσε μεγάλη αναστάτωση στην προσωπική ζωή των συναδέλφων μας και παρά τι επανειλημμένες οχλήσεις των μελών μας και της Διοίκησης του σωματείου μας, ουδέποτε έως σήμερα είχαν δεσμευθεί για τον χρόνο αποπληρωμής των οφειλομένων.
Γι αυτό, από σήμερα 5 Μαρτίου 2014, οι συνάδελφοι του εν λόγω Τηλεοπτικού Σταθμού με την στήριξη του Σωματείου μας, προχωράνε σε Επίσχεση Εργασίας, απαιτώντας τα δεδουλευμένα τους.
Η ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ συμπαραστέκεται στον δίκαιο αγώνα των συναδέλφων μας και καλεί την Διεύθυνση του παραπάνω Τηλεοπτικού Σταθμού να εξοφλήσει άμεσα τους συναδέλφους μας και να φροντίσει για την από δω και πέρα στην εμπρόθεσμη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών των συναδέλφων μας, όπως ορίζει ο νόμος.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ