ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΛΤΕΡ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΚΛΙΚ ΕΔΩ