Θεσσαλονίκη  7 Ιουνίου  2012 Αριθ. Πρωτ. 1598
ΠΡΟΣ: Την Διοίκηση του TVS

Θέμα: Παραχώρηση χώρου για συνάντηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΙΤΒΕ και του νομικού της συμβούλου, με τους τεχνικούς και τους υπόλοιπους εργαζόμενους που εργάζονται στην TVS
Κύριοι
Σας παρακαλούμε να μας παραχωρήσετε χώρο στις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σας σταθμού στις Σέρρες, την Τετάρτη 13 Ιουνίου στις δέκα (10.00) το βράδυ για την πραγματοποίηση συνάντησης με τους τεχνικούς που εργάζονται στον σταθμό, μέλη μας και όχι, καθώς και με όσους από τους υπόλοιπους εργαζόμενους επιθυμούν.

Στην συνάντηση αυτή θα παραβρίσκεται και ο νομικός σύμβουλος της ΕΤΙΤΒΕ για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον νέο μεταμνημονιακό εργασιακό τοπίο και την ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία

Αν δεν μας απαντήσετε, εγγράφως, μέχρι την Δευτέρα 11.07.2012 το αργότερο, θα το εκλάβουμε σαν άρνηση και θα φροντίσουμε η συνάντηση να γίνει σε άλλο μέρος.
Σημ. Στην συνάντηση μπορεί να παραβρεθεί και εκπρόσωπος της Εταιρείας σας, εφ’ όσον το επιθυμείτε.

Με εκτίμηση
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε