Τρίτη  6  Μαρτίου  2012 Αριθμός Πρωτ. 1562/229

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

Κατατέθηκαν στο Υπουργείο Εργασίας οι υπ αριθμ. 2/2012, 3/2012 και 4/2012 Διαιτητικές Αποφάσεις και αποτελούν πλέον την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους  τεχνικούς που εργάζονται στους τοπικούς και περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς της Βόρειας και Νοτιοδυτικής Ελλάδας καθώς  και της Κρήτης.
Η ανωτέρω αποφάσεις λένε ρητά και με πλήρη σαφήνεια ότι, εξακολουθούν να ισχύουν πλήρως οι όροι αμοιβής και εργασίας των αντίστοιχων Διαιτητικών αποφάσεων του 2010 καθώς και όλων των προγενέστερων Δ.Α. και Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας του κλάδου.
Κατόπιν αυτών, ενημερώνουμε τους συναδέλφους τεχνικούς ότι οποιαδήποτε μεταβολή των όρων εργασίας τους (πχ μετατροπή ωραρίου σε σπαστό κτλ) ή αμοιβής τους (μειώσεις μισθών ),μέχρι στις 2/2/2013 τουλάχιστον, θα είναι παράνομη και καταχρηστική και θα πρέπει να καταγγελθεί άμεσα στις συνδικαλιστικές Ενώσεις και αρμόδια κρατικά όργανα.
Επίσης ενημερώνουμε ότι από φέτος πλέον οι συναπτόμενες ΣΣΕ ή Δ.Α. δεν κηρύσσονται υποχρεωτικές και ισχύουν μόνο για τα μέλη των Ενώσεων. Καλούμε λοιπόν όσους τεχνικούς δεν γράφτηκαν ακόμα στις Ενώσεις να το κάνουν αμέσως.  
Για περισσότερες  πληροφορίες στα site των Ενώσεων  

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ  Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε. – Ε. Τ. Ι. Τ. Κ. – Σ. Τ. ΤΗΛ. Ν. Ε

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ – ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ – ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ