Αναστολή απεργίας στην TV100

Το δικαστήριο έκρινε παράνο,η την απεργία που κύρηξε η ένωσή μας στην TV100 για τις 20 και 21 Απριλίου 2013.

Κατόπιν τούτου η απεργία αναστέλλεται.