Θεσσαλονίκη 5  Απριλίου  2012 Αριθ. Πρωτ. 1575

Δ  Ε  Λ  Τ  Ι  Ο      Τ Υ  Π  Ο  Υ

Καλούμε τους τεχνικούς που εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα παραρτήματα Θεσσαλονίκης των Εθνικής Εμβέλειας ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών και στην TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ να συμμετάσχουν στην εικοσιτετράωρη (24ωρη) απεργία που κήρυξε η ΕΤΙΤΑ  από ώρα 06.00 π. μ. της Παρασκευής  6  Απριλίου έως ώρα 06.00 π. μ. του Σαββάτου 7 Απριλίου 2012  
απαιτούμε:
•    Να αποσυρθεί η εργοδοσία από την προσβολή και την αμφισβήτηση της Δ.Α. 26/2011 που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών τηλεόρασης που εργάζονται στους τηλεοπτικούς σταθμούς με εθνική εμβέλεια.
•    Να αποσυρθούν αμέσως όλες οι μηνύσεις και οι αγωγές κατά των τεχνικών που διεκδικούν τα δικαιώματά τους ή συνδικαλίζονται.

Προσωπικό ασφαλείας των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων των επιχειρήσεων για την πρόληψη καταστροφών κατά την διάρκεια της απεργίας ορίζεται ένας τεχνικός ροής σε κάθε παράρτημα (μία βάρδια) και ένας τεχνικός ροής σε κάθε βάρδια στην TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε    

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ – ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ – ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ