Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Μετά την παράδοση του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής των παλαιών οφειλών και τον προσδιορισμό καταβολής των από δω και πέρα δεδουλευμένων από την ABC PRODUCTIONS ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε., το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε. αποφάσισε την αναστολή της 48ωρης απεργίας που είχε προκηρύξει για την Τετάρτη 30/10 και Πέμπτη 31/10, αναμένοντας την υλοποίηση του πλάνου αποπληρωμής από την παραπάνω εταιρεία.

Καλούμε τους τεχνικούς που απασχολούνται στην ABC PRODUCTIONS να προσέλθουν κανονικά στις εργασίες τους.

 

 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ